Paasjubel Domplein

geloofsgemeenschap: Algemeen

Bij het aanbreken van de dag verzamelen zich honderden mensen op het Domplein. Wij wachten in stilte.

Dan klinkt trompetgeschal, een gedicht, een lied. Langzaam gloort het ochtendlicht en wij lezen het paasevangelie. Ontwaakt! De Heer is waarlijk opgestaan! We bidden en zingen.

En bij het U zij de Glorie nemen de klokken van de Domtoren onze jubel over. De Magdalena klok, de kleine klokken, de grote klokken en de allerzwartste, de Salvatorklok. Ze klinken allemaal. Een overweldigend gelui draagt onze boodschap over de mensen van het plein heen, naar de stad, het land in. Het Paasfeest kan beginnen.

Wilt u aanwezig zijn bij deze interkerkelijke Paasjubel? Kom dan in alle vroegte naar het Domplein in Utrecht. Wie wil kan aansluiten bij het Paasontbijt in de Domkerk (met vrijwillige bijdrage). Van harte welkom!

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën voor volgend jaar of wilt u dan zelf meewerken, neem dan contact op met: paasjubel@gvsnet.nl of met Dirk van den Hoven van de Protestantse Diaconie Utrecht, via 030-2737540 (Bureau PGU).

De Paasjubel is een activiteit van het Citypastoraat Domkerk en de Protestantse Diaconie Utrecht.

Bekijk hier de poster.

Meer agendapunten