Ontmoeting Augustinus-gemeenschap

geloofsgemeenschap: Augustinus

Vanaf 6 oktober 2018 is er iedere eerste zaterdag van de maand, na de Eucharistieviering in de Kapel van de Zusters Augustinessen (Waterstraat), gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het parochiecentrum van de St. Augustinuskerk, Rozenstraat 1, Utrecht. Koffie/thee en een klein hapje staan daar klaar. U bent allen van harte welkom!