Minimarkt & Oliebollen Oudjaarsdag Rafaëlkerk

geloofsgemeenschap: Rafaël

31 december valt dit jaar op een maandag. U bent die dag welkom op de jaarlijkse Minimarkt. (op ma 31 dec van 10-14:00 uur) en op de nieuwjaarsreceptie op 1 januari na de viering van 11 uur.

Tijdens deze minimarkt worden ook de oliebollen gebakken voor de nieuwjaarsreceptie. U  kunt deze alvast proeven met een kopje koffie.

Wilt U ook deze oliebollen kopen dan vragen we u dit vooraf door te geven. Vanaf december liggen er bestelstrookjes achter in de kerk of via onderstaand email of telefoonnummer. Afhalen: op maandag 31 december vanaf 11.00 tot 14.00

Voor de Minimarkt zoeken we nog kleine mooie spulletjes (geen meubels). U kunt deze inleveren bij de pastorie, of als u het doorgeeft op secretariaat@sint-rafael.nl, dan halen we deze op.

De opbrengst van de minimarkt en oliebollen wordt besteed aan de gemeenschap. Er is bijv.  een nieuwe piano voor de ontmoetingsruimte aangeschaft en een deel van de bedevaart naar Kevelear bekostigd.

De ‘bakkers’ van de Rafaëlkerk  en  verkopers bij de  kraampjes willen graag meer ‘’verbinding’’ maken met de Ludgerus gemeenschap, en nodigen parochianen uit te komen helpen er zijn diverse klussen die gedaan moeten worden.

Meldt u dan aan. Email secretariaat@sint-rafael.nl of fam.sangers@planet.nl  of bel: 06-5548290.