Leer ons bidden

geloofsgemeenschap: Joseph

In het jaar 2019 willen we in de kleine vieringen stil staan bij het gebed: Wat is bidden eigenlijk? En hoe kun je bidden? Vanuit verschillende tradities lezen we teksten over het gebed.
De kleine viering is een eenvoudige viering van bezinning, gebed en stilte, met medewerking van de gregoriaanse vrouwenschola, iedere tweede vrijdag van de maand in de Josephkerk.
In de winter wijken we in verband met de kou soms uit naar een andere kerk of kapel in de stad. U bent van harte welkom in deze kleine viering.

Meer info: www.josephkerk-utrecht.nl