Landelijke Ariëns-herdenking 2018

De jaarlijkse Ariëns-gedachtenisviering vindt traditiegetrouw plaats op de derde zondag van november, in 2018 dus op 18 november. Zoals gebruikelijk wordt deze Eucharistieviering gehouden in de St. Jacobuskerk aan de Oude Markt te Enschede. De viering start om 11.00 uur, de hoofdcelebrant is mgr. Th.C.M. Hoogenboom, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht. Pastoor P.F. Daggenvoorde van de Jacobus de Meerdere-parochie te Enschede concelebreert. Het thema van de viering is ‘de missionaire zending van de Kerk’.
Enkele jaren geleden heeft paus Franciscus de 33ste zondag door het jaar uitgeroepen tot Werelddag van de Armen, als een voortzetting van en een herinnering aan het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. De Ariëns-gedachtenisviering besteedt aandacht aan deze Werelddag. Onder meer de Kon. Enschedese Leo Harmonie, in 1893 door Ariëns zelf opgericht, verleent muzikale medewerking aan de viering. Na de H. Mis is iedereen welkom in het parochiecentrum achter de kerk voor een informeel samenzijn. Daar zijn ook weer boeken en kaarsen te koop.