Heilig gefluister, basiscursus christelijke meditatie

geloofsgemeenschap: Dominicus

De ervaring dat alles met alles in harmonie is en verleden en toekomst wegvallen, omschrijven mystici als één worden met Gods liefde. Je hoort je hart weer zingen en kent je bestemming. Christelijke meditatie helpt je om open te staan voor het heilig fluisteren in jouw leven.

In deze basiscursus maak je kennis met verschillende vormen van christelijke meditatie. Vanuit stilte (zitten in stilte, adem- en ontspanningsoefeningen) kiezen we per bijeenkomst een andere vorm van meditatie: beeldmeditatie, lectio divina (mediteren met een Bijbeltekst), Ignatiaanse beeldmeditatie, centering prayer en het Jezusgebed, loopmeditatie en labyrint. Je krijgt handreikingen mee voor thuis. De cursus wordt gegeven door theoloog en mediatiebegeleider Marian Geurtsen.

Plaats: dagkapel van de Dominicuskerk, Palestrinastraat 1

Data: dinsdagavonden 15/1, 12/2, 18/3, 16/4, 14/5 en 18/6 van 20.00-21.30 uur

Kosten serie: €75,–, overmaken op rekening NL 90 RABO 01157 83067 t.n.v. Stichting Vrienden van de Dominicus o.v.v.’ basiscursus meditatie’

Kosten losse avond: €15,– (contant betalen)

Aanmelding en info: mgeurtsen@kersentuin.nl

Boor de flyer klik hier.