Gregoriaans Koor Utrecht viert 50 jaar

geloofsgemeenschap: Algemeen

Deze herfst viert het Gregoriaans Koor Utrecht (vroeger bekend als Utrechts Studenten Gregoriaans Koor) zijn 50-jarig bestaan.
Al een halve eeuw draagt het koor bij aan de realisering van zijn beide doelstellingen: het gregoriaans als cultuurgoed en als liturgische kerkzang te behouden, te presenteren en te stimuleren.

Programa 18 november:
10:30 uur: het koor levert zijn bijdrage aan de mis in de Utrechtse Catharinakathedraal.
15.30 uur: Lustrumconcert ook in de Catharinakathedraal.
Na het concert is er een receptie in het nabij gelegen café van het Catharijneconvent.
U bent hartelijk uitgenodigd op die dag aanwezig te zijn, het koor verheugt zich erop velen te zien en te spreken.

Graag wil het GKU aan de 50 jaar van zijn bestaan nog vele jaren toevoegen. Daarvoor is, naast een voldoende ledenaantal, ook nodig dat het koor over voldoende financiële middelen beschikt. Daarom vraagt het GKU voor een warm gift op rekening NL08 INGB 0002144643 t.n.v. Gregoriaans Koor Utrecht, te Utrecht.