Goede Vrijdag

Goede Vrijdag (30 maart 2018) staat, met al zijn kaalheid, in het teken van de rouw.  Jezus’ sterfdag wordt vanouds liturgisch herdacht zonder Eucharistieviering, daarom organiseren de geloofsgemeenschappen van Katholiek Utrecht woord- en gebedsvieringen. Op verschillende locaties kunt u ook deelnemen aan de kruisweg.

 • Aloysius
  Kruisweg 15:00
  Woord- en gebedsviering 19:00 (Huitink)
 • Catharina
  Kruisweg 15:00 (Schrama)
  Woord- en gebedsviering 19:30 (Eijk & Kuipers)
 • Rafaël
  Kruisweg 15:00
  Woord- en gebedsviering 19:00 (Smits)
 • Dominicus
  Kruisweg 15:00
  Woord- en gebedsviering 19:00 (Borgman & De Jong)
 • Jacobus (Oranjekapel)
  Kruisweg 15:00
 • Johannes-Bernardus
  Kruisweg 15:00
  Woord- en gebedsviering 19:00 (Oosterdorop & Harmsen)
 • Nicolaas-Monica
  Woord- en gebedsviering 18:00
 • Paulus
  Kruisweg 15:00
  Woord- en gebedsviering 19:00 (Peters ofm & Martens)
 • Wederkomst des Heren
  Kruisweg 14:00