Geestelijke verzorging bij crises – jaarlijkse training

geloofsgemeenschap: Rafaël

Wanneer Utrecht getroffen zou worden door een calamiteit waarbij het nodig zou zijn mensen op te vangen omdat zij geëvacueerd zijn of niet verder kunnen door versperring, komt de voorziening ‘Geestelijke verzorging’ in actie. De werkgroep ‘Geestelijke verzorging bij crises’ van het UPLR organiseert dit op verzoek van de gemeente Utrecht en dit vormt een (verplicht) onderdeel van het rampenplan. Pastores, predikanten en geestelijke verzorgers die zich op de oproeplijst hebben geplaatst worden als het nodig is opgetrommeld. Ieder jaar is er voor deze groep een bijeenkomst om het bewustzijn voor deze taak op peil te houden en elkaar te ontmoeten. Dit jaar zullen mensen van de gemeentelijke crisisorganisatie (ambtenaren van diverse afdelingen die ‘in het geval dat….’ de taak oppakken) vertellen over hun deel van het werk, met name de organisatie en inrichting van de opvang. De trainingsmorgen wordt in de Rafaëlkerk aangeboden.