Gebedsdienst voor de Martelaren in Apeldoorn

geloofsgemeenschap: Algemeen

Voor de negende keer organiseert de gemeenschap van Sant’Egidio Nederland op maandag 15 april in de Onze Lieve Vrouwekerk (Hoofdstraat 18 te Apeldoorn) de jaarlijkse oecumenische Gebedsdienst voor de Martelaren. Aanwezig zijn hoogwaardigheidsbekleders van onder andere de Syrisch Orthodoxe Kerk, de Rooms-Katholieke Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Russisch-Orthodoxe Kerk, de Koptische Kerk en de Protestantse Kerk Nederland. De gemeenschap van Sant’Egidio hoopt dat ook veel ‘gewone’ kerkgangers van uiteenlopende kerken die avond naar de OLV-kerk komen.

Diaken Ronald Dashorst van de gemeenschap van Sant’Egidio: “Ons gebed gaat uit naar de christenen in Syrië, Iran, Irak en overal in de wereld waar grote dreiging is en zoveel mensen slachtoffer zijn van het aanhoudend geweld. Het is mooi om ter voorbereiding op het Paasfeest samen te komen in deze oecumenische gebedsdienst.”