Franciscusviering

geloofsgemeenschap: Paulus

Dit jaar staat de Franciscusviering in het teken van de eerste, levende kerststal.
Franciscus immers bracht deze bijeen in Greccio, Italië.