Filmmidag: “De Zaligsprekingen”

geloofsgemeenschap: Augustinus

De Zaligsprekingen worden ook wel ‘de basisprincipes van Gods Koninkrijk’ genoemd. Jezus begint zijn beken de Bergrede in Mattheüs 5 met deze regels voor alledag en zet daarmee de waarden van de wereld op z’n kop. Voor veel mensen ‘schuren’ de Zaligsprekingen en  lijken ze een onmogelijke opdracht. Wie echter verder kijkt, ontdekt dat echt gelukkig zijn alles te maken heeft met onze verbondenheid met God en loslaat van onze omstandigheden, hoe moeilijk deze ook kunnen zijn. De Zaligsprekingen bieden dan ook een verrassend perspectief en geven moed, hoop en troost, in welke situatie we ons ook bevinden!

De Zaligsprekingen zijn een vervolg op Psalm 23 en het Onze Vader. Ook nu is pastor, filmmaker en historicus dr. Ken Curtis de presentator. Een aantal jaar geleden werd hij hem kanker geconstateerd. Het inspireerde hem tot het maken van deze serie, die wereldwijd inmiddels voor veel mensen een enorme bemoediging is gebleken.