Een Kleine Orgelmis – Muzikale Themavesper

geloofsgemeenschap: Aloysius

Op zaterdag 21 april om 18:00 is er weer een Muzikale Thema Vesper in de Aloysiuskerk. Wim Does zal dan een “Kleine Orgelmis” verzorgen, heel bijzonder want alle delen van een misuitvoering zullen dan op orgel klinken, vanaf het Kyrie tot aan het Agnus Dei. De luisteraar wordt in meditatie meegenomen om voor zichzelf in stilte onder het beluisteren van orgelklanken de viering te beleven. Er zullen werken van o.a. J. Brahms, J.S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy (de prachtige orgelsonate nr. 6) en M. Reger klinken.
Toegang is gratis, en zoals altijd zal er bij de uitgang een collecte ter bestrijding van de onkosten zijn.