Dominicus Leesgroep van start

geloofsgemeenschap: Algemeengeloofsgemeenschap: Dominicus

De Dominicus Leesgroep nodigt iedereen uit, die mee wil doen met het lezen en bespreken van een boeiend boek over geloof en samenleving.
De groep is wat klein geworden, dus nieuwe, frisse aanvulling is welkom.
We lezen in delen/hoofdstukken een boek en komen vervolgens bij elkaar om erover te praten. Het boek is eerder een kapstok voor een diepgaand en persoonlijk geloofsgesprek, dan dat we afstandelijk naar de teksten kijken. Heel inspirerend.

Tot aan de zomervakantie lezen we dit keer uit de Apostolische Exhortatie ‘Gaudete et Exsultate’ van Paus Franciscus. Heel boeiend en echt niet moeilijk geschreven!

Kosten:                  aanschaf van het boek € 15,- .
Locatie:                  kapittelzaal Dominicus, Palestrinastraat 1
Vervolgdata:          iedere eerste dinsdag van de maand
Aanmelden:           secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of tel 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur)