Buurtpastoraat Utrecht viert 25-jaar

geloofsgemeenschap: Algemeen

Met een viering en receptie gedenkt het Buurtpastoraat Utrecht dat het 25 jaar bestaat. Het Buurtpastoraat begon als bijzonder pastoraat van het (stads)dekenaat Utrecht gericht op kwetsbare bewoners die vaak weinig of geen aanzien hebben in de samenleving. Buurtpastores Monique de Bree en Titus Schlatmann gingen aan het werk in respectievelijk Daalsedijkbuurt en Rivierenwijk. De nieuwe vorm van pastoraat werd begeleid door onderzoek door Andries Baart. Daarmee is dit pastoraat de bakermat geworden van de presentiebenadering die nu ook in zorg, welzijn en management aanhang vindt.

Inmiddels zijn in diverse wijken van Utrecht zes (parttime) buurtpastores actief en werd het werk ondergebracht in een zelfstandige stichting.

Bij de viering van het jubileum is iedereen welkom vanafa 15.00 uur. U kunt zich aanmelden: m.kling@buurtpastoraatutrecht.nl