Bijeenkomst bestuur en werkgroep

geloofsgemeenschap: Algemeen

Naar aanleiding van de bijeenkomst in december heeft een groep betrokken parochianen het bestuur uitgenodigd om in gesprek te gaan over de toekomst van de katholieke kerk in Utrecht. De werkgroep heeft een aantal zorgen geuit, maar vraagt zich tegelijkertijd ook heel concreet af: “Wat kunnen wij eigenlijk voor de kerk betekenen?” Kerkopbouw in tijden van afbraak, hoe doen we dat?

Bent u in staat om verder te kijken dan alleen de belangen van uw eigen geloofsgemeenschap? Wilt u meedenken over de toekomst van de katholieke kerk in de stad Utrecht? Bent u bereid om onderdeel uit te maken van een werkgroep die op een kritische en constructieve manier met het bestuur in dialoog wil gaan over deze thema’s? Dan bent u van harte welkom!