Bedevaart naar het Heilige Land

geloofsgemeenschap: Algemeen

Een onvergetelijke ervaring

Christenen pelgrimeren al bijna 2000 jaar lang naar het Heilig Land. Daar is immers onze Heer Jezus Christus geboren, daar is Hij rondgetrokken om te prediken en heeft Hij tekenen verricht, daar heeft Hij voor
ons heil geleden en is er voor ons uit de dood verrezen. Het is voor pelgrims steeds een onvergetelijke ervaring om te zijn en te vieren op de plaatsen waar dat alles heeft plaatsgevonden, zoals in Jeruzalem, Bethlehem en Nazareth. “Dat ik op die plekken was en heb gevierd, heeft me echt geraakt,” aldus een pelgrim die in 2014 met het Aartsbisdom Utrecht meeging naar het Heilig Land. En je leert tijdens deze bedevaart ook meer over het Joodse volk – het volk van het eerste Verbond – waartoe Jezus, Maria, Jozef en de apostelen behoorden. Het Oude en Nieuwe Testament gaan des te meer spreken tijdens en na een pelgrimage in het Heilig Land.

Wat kunt u verwachten?

Het Aartsbisdom Utrecht maakt van 12 tot en met 21 november een tiendaagse bedevaart naar Jordanië en het Heilig Land, onder (pastorale) leiding van mgr. H. Woorts en vicaris R. Cornelissen. Tijdens de ‘Nederlandse Dagen’ sluiten we aan bij andere Nederlandse pelgrims. We vieren samen de Eucharistie op de Berg van de Zaligsprekingen en de vespers in de Basiliek van de Aankondiging. Op de tweede Nederlandse Dag is er een Mis in de Catharinakerk in Jeruzalem. In Jordanië gaan we onder meer naar de berg Nebo (van waar Mozes het Beloofde Land zag) en de stad Petra; in het Heilig Land naar Bethlehem, het Meer van Galilea, Kana en de berg Tabor. In en om Jeruzalem bezoeken we de Olijfberg, de Hemelvaartskerk, de Hof van Olijven, de Via Dolorosa en de Heilig Grafkerk. Elke dag is er een Eucharistieviering.

Ga mee met deze bijzondere bedevaart!
Deze verdiept het geloofsleven en brengt Bijbelse verhalen tot leven.

Meer informatie:
Ben Lokate
T. 030 236 15 70
E. lokate@aartsbisdom.nl