Avondgebed Sant’Egidio

Vrijdag 6 april houdt Sant’Egidio Utrecht weer het vondgebed om 19.30 uur in de kapel van de zusters Augustinessen, hoek Waterstraat/Oudegracht. Het team nodigt van harte uit mee te bidden en ook na afloop elkaar te ontmoeten en bij te praten

Meer agendapunten