ATTENTIE – Uitstel bijeenkomst 22 januari

geloofsgemeenschap: Algemeen

In tegenstelling tot eerder is aangekondigd zal de parochieavond dinsdag 22 januari a.s. in het Bonifatiushuis worden uitgesteld tot een nader te bepalen datum.

Aanleiding zijn de zorgen die door musici en parochianen zijn verwoord m.b.t. de aangekondigde maatregelen aangaande betaalde musici vanaf juli 2019.

Het bestuur acht het haar verantwoordelijkheid nu eerst intern nader overleg te voeren of mogelijk aanpassingen kunnen worden voorgesteld. Tevens vraagt de specifieke situatie in de Salvatorparochie meer duidelijkheid aangaande o.a. het KKU en de plannen met de Catharinakerk.

Er is behoefte aan inhoudelijke antwoorden i.p.v. inventariseren van de zorgen.

Het bestuur verwacht in de 2e helft van februari meer concrete antwoorden te hebben waarmee een bijeenkomst naar verwachting vruchtbaarder zal zijn.

Via de gebruikelijke kanalen wordt u over de nieuwe datum geïnformeerd.