Allerzielen in Dominicus

geloofsgemeenschap: Dominicus

Al sinds jaren komen we op Allerzielen met onze geloofsgemeenschap bij elkaar om onze lieve doden te gedenken. We steken lichtjes aan en noemen de namen van wie gestorven zijn, met name ook de overledenen uit onze gemeenschap van afgelopen jaar.
Dit jaar willen we die gedachtenis verbreden en ook openstellen voor anderen uit de wijk. Achterin de kerk liggen voorafgaand aan de viering schriftjes, waarin iedereen een of meerdere namen kan opschrijven, die tijdens de viering genoemd zullen worden. Iedereen kan dan naar voren komen om bij het noemen van de naam een lichtje op te steken. Ook kan desgewenst in stilte een lichtje worden aangestoken.
Sinds afgelopen jaar heeft SENS uitvaarten haar kantoor in onze pastorie. Zij werken van harte mee, om Allerzielen in de Dominicuskerk mede vorm te geven. Het vocale kwartet OCULUS is met hun mooie gezangen daarbij een dragende kracht. Magda de Jong en Leny Beemer gaan voor vanuit onze geloofsgemeenschap. Zij spreken woorden uit van geloof en vertrouwen, dat de dood niet het einde is, maar een nieuw begin. Na afloop is er ontmoeting met wat te drinken in de kapel. Dat we zo bemoedigd en getroost elkaar nabij zullen zijn.