Afscheid Huitink & Westerveld

geloofsgemeenschap: Aloysius

Op 3 juni a.s. nemen we afscheid van pastoor Ton Huitink en pastoraal werker Gerrit Jan Westerveld.

Pastoor Huitink gaat om 10.30 uur voor in de eucharistieviering in de St. Aloysiuskerk, Adr. van Ostadelaan  4 te Utrecht, samen met in onze parochies actieve assisterende pastores.

Aansluitend is er een receptie waar u gelegenheid heeft om persoonlijk afscheid te nemen van Ton Huitink en Gerrit Jan Westerveld. Het bestuur van de personele unie nodigt u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Voor meer informatie kunt contact opnemen met secretariaat@katholiekutrecht.nl of (030) 254 61 47.