14 februari – Aswoensdagviering

geloofsgemeenschap: Gertrudis

Op 14 februari is het Aswoensdag. In de Gertrudis vindt de gezamenlijke Aswoensdagviering plaats om 19.00 uur voor de geloofsgemeenschappen van de Wederkomst des Heren, de Gertrudis en de Johannes-Bernardus. Voorgangers zijn pastor H. Oostendorp en pastor H. Harmsen. Een Ad Hoc koor, samengesteld uit zangers van de 3 geloofsgemeenschappen, verzorgt de zang. Start inzingen 18.15 uur.

Gertrudis, Amaliadwarsstraat 2b.